گفته میشه پس از دو روز درگیری ارتش عراق با تروریستهای داعش در محیط پالایشگاه نفت بیجی ، این مکان به طور کامل در کنترل ارتش عراق هست .