فلش های زرد: محور های پیشروی
مناطق زرد: مناطقی که امروز پاکسازی شدن.

مناطق پاکسازی شده:
محور غرب الکرمه: مناطق الدوایه، پل روستای سجر، روستای سجر
محور حراریات (کارخانه های بین فلوجه و کرمه): کارخانه سیمان فلوجه
محور شرق الکرمه: روستای صبیحات

محورهای درگیری:
علاوه بر محورهای فوق،
در محله های جنوبی شهر: محله نعیمیه و شهداء
در جنوب غرب شهر: تقاطع سلامه تا بیمارستان و پل قدیم فلوجه
در محور غربی: دو روستای مهم البوشجل و صقلاویه
در محور کرمه: پل کرمه و اماکن حکومتی

اتاق فرماندهی عملیات مشترک فتح فلوجه:

400 تا 600 نیروی داعش و 50 تا 70 هزار نفر از مردم در شهر حضور دارند.

حدود 6000 نیروی عشایر اهل سنت در عملیات مشارکت دارند.