پس از 3 روز نبرد سنگین در اطراف شهرک های شیعه نشین نبل و الزهرا، نیروهای جبهه النصره بعد از تحمل تلفات سنگین در مناطق جنوب این دو شهرک متوقف شدند.

 علت این شکست با توجه به پیروزی های اخیر النصره در جبهه جنوبی و روش های تهاجم مشابه چه بود؟ چرا تاکتیک های تهاجم در مناطق جنوب در منطقه شمال حلب جواب نداد؟

 1- مناطق جنوبی سوریه به لحاظ تراکم جمعیتی دارای نسبت بالایی هستند و این یک مزیت برای نیروهای جبهه النصره است که به راحتی در این مناطق نیروها و ادواتشان را جابجا کنند و مورد شناسایی قرار نگیرند

در حالیکه حمله به این دو شهرک باعث شد تا این نیروها در مناطق خالی از سکنه خود را نمایان کرده و بر اثر بمباران های مکرر و آتش حجیم نیرهای مدافع تلفات سنگینی را متحمل بشوند.

2- دلیل دوم سرگردانی نیروهای النصره پس از کشته شدن فرمانده میدانی شان طریق عثمان بود که نظم سازمانی این نیروها به شدت به هم ریخت و ضعف ساختاری جبهه النصره در حملات کلاسیک را نشان داد

3- مقاومت بسیار خوب مدافعین که میدانند در صورت شکست علاوه بر خودشان خانواده هایشان نیز به جرم شیعه بودن کشته خواهند شد، راه هرگونه نفوذ را بر روی عملیات جبهه النصره بست. فقط در 3 روز اخیر نیروهای جبهه النصره و جیش المجاهدین بیش از 100 کشته دادند.

در پایان شایان به ذکر است که این حرکت النصره در جبهه شمال حلب نشان دهنده نبود استراتژی واحد در میان شورشیان است که روز به روز مناطق بیشتری را به ارتش سوریه واگذار می کنند.

نقشه تهاجم نیروهای جبهه النصره به شهرک های نبل و الزهرا

nabol

/میلیتاری . ای ار