💢 در شمال شهر حلب جایی که تیپ ۱۰۲ گارد ریاست جمهوری ارتش سوری و تیپ فلسطینی القدس مدتهاست آهسته و پیوسته در حال پیشروی هستند خبر می رسد؛ از محور شرق این نیروها موفق شده اند منطقه "أرض الحمرا" در نزدیکی خانه های سازمانی "مساکن هنانو"  را آزاد کنند و در جریان این عملیات تلفات زیادی بر نیروهای جنبش نورالدین زنگی وارد کرده اند. از محور غربی در محله "بستان پاشا" این نیروها موفق شدند دو بلوک ساختمانی را تصرف کنند. این اولین تحرک ارتش از زمان اعلام آتش بس بشردوستانه در این محور است.

💢 در جنوب غرب حلب اما جیش الفتح پس از سخنرانی آتشین دیشب ابومحمد الجولانی رهبر جبهه فتح الشام ( دیشب ابومحمد الجولانی طی یک سخنرانی آتشین اعلام کرد ، به زودی نیروهای مخالف سوری ، عرصه میدانی را به گونه ای در اختیار خواهند گرفت ، که معادلات بین المللی تغییر خواهد کرد.)؛ دست به یک ضد حمله از سمت بلندی "تل موته" با هدف بازپسگیری گردان پدافند هوایی یا کتیبه الصواریخ زد ، اما با توجه به اینکه ارتش و حزب الله با استقرار در بلندیهای "تل بازو " و "تل احد" اشراف آتش مناسبی بر منطقه داشتند و از دیگر سو ، حمایت هوایی نیروی هوایی روسیه این ضد حمله راه به جایی نبرد اما نیروهای جیش الفتح برای تحقق "تغییر معادلات بین المللی " در کلام ابومحمد الجولانی مجددا  الفوعه و کفریای مظلوم را در حومه ادلب آماج حملات کور خمپاره ای خود قرار دادند.