امروز اولین نماز جمعه وحدت پس از آزادسازی شهر از دست داعش برگزار شد

ابتدا شیخ عبداللطیف همیم رئیس دیوان وقف اهل سنت ‫#‏عراق‬ در سخنانی به ایراد خطبه ای آتشین علیه جنایت های ‫#‏داعش‬ پرداخت و سپس اقامه نماز جمعه وحدت در جامع ‫#‏فلوجه‬ برگزار شد.

بسیاری از شبکه های تلویزیونی عربی همانند الجزیره و العربیه حاضر نشدند چنین صحنه هایی را ببینند و منتشر کنند .