متاسفانه مطلع شدیم که طی عملیات خان طومان احتمالا یک یا دو نیروی ایرانی اسیر گروه تروریستی فیلق الشام شدن.

با توجه به انتشار عکس در عصر، احتمالا طی پاتک ها این اتفاق افتاده.

٤ اسیر حزب الله و ١ اسیر فاطمیون هم قبلا داشتیم.البته امروز از مسلحین هم ٦ نفر اسیر شدن که با ٤ اسیر عملیات زیتان ١٠ اسیر جیش الفتح اخیرا دست نیروهای مقاومت هستند.

حزب الله هم از نبردهای گذشته اسیرهایی از النصره در اختیار داره. به نظر میرسه نگرانی از بابت معاوضه اسرامون نداشته باشیم.

انشالله خبرهای موثق تر و کاملتر در پست های بعدی!