حملات شدید موشکی و خمپاره ای مجددا از امشب به فوعه و کفریا شروع شده..

ممکن هست این حملات در آینده نزدیک با حمله زمینی گسترده هم همراه بشه با توجه به اینکه مسلحین النصره غنایم جنگی زیادی شامل ١٢ تانک و مقدار زیادی موشک از فرودگاه ابوظهور به دست آوردند..

شرایط شهروندان فوعه و کفریا حتی قبل از شروع حمله هم با توجه به محاصره کامل غذایی و دارویی وخیم هست. با توجه به اینکه هیچ گروه خبری قادر به رفتن به داخل شهرکها نیست معدود خبرها و اطلاعات از اهالی بومی با تماس تلفنی به بیرون منتقل میشه.

یکی از اهالی برای اطلاع رسانی شروع به مصاحبه های کوتاه با اهالی و فرستادن کلیپها از طریق اینترنت کرده. یکی از این کلیپها که در این پست ضمیمه شده، شامل صحبت یکی از خانم های اهل فوعه در مقابل منزل نیمه ویرانش هست.

ترجمه کلیپ:

"چه پیامی دوست داری به کسانی که ما را می بینن بفرستی؟

دوست دارم پیامی بفرستم به کسی که منو می بینه ومیگم یک راه چاره ای برای ما پیدا کنن..

بسه این کشتارهای جمعی.

ما هممون ملت سوری هستیم ما دوست نداریم این اتفاقها بیافته هممون باید با هم باشیم ما و بنش باید متحد باشیم علیه دشمنهامون وعلیه اسرائیل تا کی میخواهند خونه های ما خراب کنن؟

دولت هم هیچ کاری نمیکنه"

لینک ویدیو در کانال تحولات : http://www.aparat.com/v/jyopm