نواف البشیر شیخ اعظم عشیره ی بزرگ البگاره بعد از مصالحه و آشتی با دولت سوریه به پادرمیانی ایران و تیپ امام باقر از ترکیه به دمشق بازگشت و مورد استقبال مقامات دولتی سوریه قرار گرفت.

او در سال 1954 در دیرالزور متولد شدنواف البشیر از پرنفوذترین شیوخ قبایل در سوریه و جزو نخستین رهبران عشایری بود که در اوایل بحران علیه دولت اعلام نبرد مسلحانه کرد.

او سال 2005 بیانیه اصلاح طلبانه ی دمشق را امضا کرد، 2011 به زندان افتاد و در 2012 با امصای نامه ای که در آن زمان گفته می شد به اجبار بوده است از بشار اسد حمایت کرد.

وی پس از آزادی از زندان به ترکیه گریخت.او در ترکیه رهبر شورای عشایر عرب سوریه و رهبر جبهه جزیره و فرات برای آزادی سوریه شد. جبهه جزیره و فرات برای آزادی سوریه شامل 138 گروه مسلح در منطقه جزیره بود که ارتباط نزدیکی با شورای عالی نظامی ارتش آزاد در آن زمان داشت.

همچنین گفته می شود نواف البشیر بین 500 تا 3 هزار نیروی مسلح در شمال رقه و حسکه به طور شخصی در اختیار دارد.

پس از مصاحبه ی چند روز پیش البشیر با شبکه العالم که در آن مسلحین را مزدور کشورهای خارجی خوانده بود و نامزدی مجدد اسد در انتخابات آتی ریاست جمهوری سوریه را بدون اشکال خوانده بود، جمعی از شیوخ معارض عشیره البگاره در نامه ای او را به علت آنچه خیانت به انقلاب خواندند عزل شده دانستند و تهدید به مجازات کردند.

با این وجود بازگشت نواف البشیر به سوریه و مصالحه با دولت می تواند نقطه عطفی در رویکرد عشایر در جنگ داخلی سوریه دانست.

از آرشیو تحولات:

آشنایی با قبایل و عشایر سوریه و موضع آنها در قبال بحران سوریه