دیروز پنجمین سالروز شروع انقلاب بحرین بود.

انقلابی که در روزهای اول با ورود نیروهای ارتش سعودی به اصطلاح سرکوب شد.بعد از پنج سال، هنوز شیعیان بحرین به اعتراضات مسالمت آمیز خود ادامه میدن....