در تازه ترین پیشروی ارتش در غوطه ی دمشق ، ارتش و دفاع وطنی موفق شد منطقه ی حوش الفاره را از مسلحین پس بگیرد ...

درگیریها در اطراف منطق در جریان است.

ارتش در جنگی فرسایشی و صبری مثال زدنی یک به یک در حال پاکسازی مناطق هست ...

برای پیروزیه حق بر باطل صلواات