25 قطری الاصل که یکی از اونها شاهزاده ای قطری بوده پس از ورود غیر قانونی به عراق (گفته میشه برای شکار پرنده های کمیاب) در صحراهای استان سماوه گم شدن و خبری ازشون نیست.

البته بعضی منابع میگن که تعدادی از این افراد با اوضاعی خراب به پست مرزی کویت-عراق خودشون رو رسوندن و خبر از گروگانگیری دادن.

هنوز جزئیات بیشتری منتشر نشده.