فلش قرمز: مهاجرت نیروهای نظامی و شبه نظامی

فلش قهوه ای: پناهجویی به اروپا

فلش آبی: مهاجرت های انسانی غیر نظامی عمدتا به دلایلی همچون جنگ

نواحی خاکستری: نواحی مورد مناقشه، مثلا حضور القاعده در یمن، بوکوحرام در نیجر، الشباب در سومالی و ....

البته این نقشه واسه سال 2015 هست، طبیعتا با افزایش درگیری های داعش و القاعده در سوریه و یمن عراق، ترافیک به سمت خاورمیانه بسیار بیشتر شده..