ارتش امریکا ادعا کرده مختار بلمختار ( الجزایری الاصل و کهنه جهادی های جنگ افغانستان)، یکی از فرماندهان کلیدی و تاثیر گذار القاعده در شمال افریقا رو شنبه گذشته در یک عملیات هوایی دقیق در خاک لیبی کشته.

مختار مسئول حمله القاعده به تاسیسات گازی عین امیناس الجزایر در سال 2013 بوده که در طی این حمله 800 نفر از کارکنان داخلی و خارجی این پالایشگاه رو به گروگان گرفت و سرانجام با کشته شدن تعداد زیادی از گروگان ها از جمله 38 تبعه خارجی و نزدیک به 40 عضوه القاعده پایان یافت.