یکی از برادران عضو ارتش سوریه دیگری از مسلحین محلی این شهر که با تسویه وضعیتش به زندگی عادی بازگشت.

برادر دیگر این دو نیز در دفاع وطنی سوریه عضو است.

حدود ٢٠٠ مسلح اهل سعسع با تسویه وضعیتشان به زندگی عادی بازگشتند یا عضو فوج حرمون (نیروهای محلی زیرمجموعه ارتش سوریه) شدند.