مسلحین حاضر در قنیطره امروز مرحله دوم عملیات "و بشر الصابرین " رو آغاز کردند.
هدف اصلی تصرف بلندی استراتژیک تل احمر بود که بعد از چند ساعت درگیری سنگین موفق به تصرف این بلندی شدند ؛ البته توپخانه و نیرو هوایی سوریه بشدت تل احمر رو بمباران میکنند .
امروز ابوخلیفه یکی از فرماندهان میدانی احرارالشام در تل احمر به هلاکت رسید.
در فاز اول عملیات پیشروی های جزئی حاصل شد ولی ارتش سوریه مقاومت کرد و تعدادی از مناطق از دست رفته مانند حاجز مزارع الامل و  طرنجه رو پس گرفتند .
از طرف دیگر مسلحین تروریست عملیات دیگری برای تصرف تل کروم و جبا آغاز کردند و قصد دارند نیروهای ارتش در خان ارنبه و بعث را قیچی کنند .
احرار الشام ،اجناد الشام و جیش یرموک در عملیات اخیر نقش اصلی رو بر عهده دارند .

ابو خلیفه

بمباران تل احمر قنیطره