این روزها که حملات انصار الله به مناطق مرزی عربستان شدت گرفته ، همواره در اذهان این سوال خطور می کند که به طور کلی موضع شیعیان جنوب عربستان در قبال جنگ یمن چیست ،
لازم به ذکر است که سه استان جنوبی عربستان (نجران،جازان وعسیر )،در گذشته نه چندان دور بخشی از خاک یمن بودندکه دواستان جازان و عسیر در سال ۱۹۳۲ و نجران دوسال بعد ،به وسیله ی آل سعود از یمن جدا و ضمیمه خاک عربستان شدند،
مردم این سه استان از نظر فرهنگی و گویش عربی و حتی از نظر قبیله ای خونی قرابت زیادی با مردم یمن دارند به طوری که اغلب اهالی نجران از فرزندان قبیله ی بزرگ همدان بزرگترین قبیله ی حامی انصار الله و دارای مذهب شیعه اسماعیلی هستند..
اما در خصوص همکاری شان با انصار الله تا کنون حرکت منسجم و قابل ذکری از سوی مردم جنوب له یا علیه انصار الله صورت نگرفته هر چند در اوایل حمله ی آل سعود به یمن برخی سایتها از عکس العمل قبایل نجران خبر دادند اما واقعیت تفاوت زندگی در زیر پرچم عربستان و یمن موجب کمرنگی این حرکات شده است تا جایی که برخی شایعات حکایت از آن دارد که ارتش سعودی برای مقابله با انصار الله از سربازان مزدور بومی استفاده می کند که البته مبالغ وسوسه کننده ای به آنها پرداخت می کند.