گروههای زیادی از مسلحین از جمله جبهة النصرة، حرکة نور الدین الزنکی، أحرار الشام، فیلق الشام، الحزب الإسلامی الترکستانی، جیش العزة و أنصار الشام در درگیریهای دو روز اخیر شرکت داشتند و تلفات سنگینی هم متحمل شدند.

بعضی ار منابع از کشته شدن دست کم صد نفر از مسلحین خبر می دهند که تعدادی از آنها از فرماندهان میدانی بارز گروههای مسلح بودند.