مخالفین غوطه شرقیه ( جیش الاسلام ) فیلمی رو منتشر کردن بعنوان "القصاص للمجاهدین من الدواعش المارقین فی الغوطة الشرقیة" دوازده تا اسیر سیاه پوش داعشی رو 12 مرد نارنجی پوش جیش الاسلام با شلیک به سر از فاصله نزدیک اونم با اسلحه ساچمه زن وینچستر اعدام می کنن.

از گذاشتن فیلم معذورم ، دیدنی نیست ...

اگر یادتون باشه چند وقت پیش هم یه سری عکس توسط مسلحین غوطه به همین شکل پخش شد ، البته اون موقع فیلمی پخش نکردند ، گفتند دواعش رو میخاهیم اعدام کنیم ... اما حامی های منطقه ای اینها برای اینکه گند قضیه در نیاد و به قولی بگن اینها میانه رو هستند ، سریع ماجرا رو جمعش کردند و با پخش تصاویری اعلام کردند که این قضیه فقط یک نمایش بوده و نه بیشتر .

ولی اینبار دیگه فیلمش بیرون اوومده .... به همون سبک و به همون ترتیب ... ولی با کشته های واقعی !!

واقعیت این هست که هیچ وقت ظلم پایدار نخواهد ماند ...

کمی در مورد جیش الاسلام :

هسته مرکزی جیش الاسلام به رهبری زهران علوش رو می شه قوی ترین و قدیمی ترین گروه نظامی مستقر در غوطه شرقی دونست... زهران علوش خودش اهل دوما بزرگترین شهر غوطه شرقی بوده و خودش و پدرش هر دو سلفی هستند