منتصب به دو کرد پیشمرگه و YPG در کوبانی

بابا خوشتییییپ !!

B2aZownIUAAjXtI.jpg