با موافقت 119 رای از 193 رای ، اهتزاز پرچم فلسطین تایید شد .
کشورهای اروپایی مانند روسیه ، سوئد ، فرانسه ، ایتالیا ، اسپانیا ، ایرلند ، لوگزامبورگ ، اسلونی ، بلژیک ،مالت ، لهستان به این مساله رای مثبت دادند .
و بیشتر اعضای اتحادیه اروپا رای ممتنع و
8 کشور هم رای مخالف دادند که در بین مخالفان طبق معموول آمریکا و اسراییل حضور داشتند .