مقامات در ننگرهار از کشته شدن دست کم 12 تن از نیروهای امنیتی و شهروندان و زخمی شدن 18 نفر دیگر توسط داعش خبر داد.

مسؤولان محلی خاطرنشان کردند که طی سه روز گذشته بیش از 100 تن از عناصر داعش نیز در درگیری های ننگرهار کشته شده اند اما آمار و ارقام با هم تناقض دارند و هنوز هیچ منبع مستقل موفق به تحقیق در این باره نشده است.

اقای قندوزی از مقامات ننگرهار  گفت : بی شک داعش به هیچ کس احترام نمی گذارد. کودکان و زنان را می کشد و مدارس و مساجد را به آتش می کشد.

مسؤولان در ننگرهار می گویند حدود 25 خانه در منطقۀ کوت سوزانده و 5 شهروند را ربوده اند.

زراوار زاهد رئیس پلیس منطقه ای نیز گفت که صدها تن از نیروهای ارتش و پلیس وارد درگیری های منطقه شده اند و برای افزایش امنیت استحکاماتی در جاده های منطقه ایجاد کرده اند.

عکس از آرشیو - داعش در ننگرهار