دو برادر عراقی که در ویدیوهای فاجعه اسپایکر جزء نیروهای داعش بودن توسط پلیس فنلاند دستگیر شدند.

جریانهای سیاسی عراق خواستار استرداد این مجرمان به عراق هستند.