دروزی های اسراییل
در نوشتار قبلی به دروزهای سوریه پرداختیم ، اینبار درباره دروزهای حاضر در اراضی اشغالی مینویسم .

تقریبا 130 هزار دروز در سرزمینهای اشغالی زندگی میکنند . که بزرگترین جامعه اقلیتی در اسراییل محسوب میشن و بعضا پستها و جایگاه های مهم در اسراییل را هم تصاحب کردند . دروزهای اسراییل حضور فعالی در ارتش این رژیم اشغالگر هم دارند و به وفاداری و کاربلدی ! مشهور هستند.
البته داستان در جولان اشغالی فرق میکنه .
در بلندیهای جولان حدود 20 هزار دروزی ساکن هستند که بیشترشان هنوز خودشون رو سوری میدونند و تقاضای اسراییل برای پیوستن به این رژیم رو رد کردند .
از روستاهای مهم دروزی نشین در جولان اشغالی میتوان به مجدل الشمس ، بقعاتا ، عین قنیة ، مسعده اشاره کرد .
آخرین خبر حمایت دروزیهای جولان از سوریه در هفته ی پیش بود که با حمله به آمبولانس اسراییلی حامل مجروحین مسلحین در مجدل الشمس ؛ منجر به کشته شدن مسلحین شدند .

در گذشته دروزها در گردان Herev خدمت میکردند ؛ گردان Herev گردانی پیاده نظام بود .
اما پس از استقبال دروزها برای شرکت در دیگر قسمتهای ارتش مانند نیروی هوایی ، دریایی ، ... و کم شدن استقبال از گردان Herev دروزی ؛ به تازگی این گردان منحل شد و دروزها از این پس به تمامی بدنه ارتش اسراییل تزریق خواهند شد .
مدت ها بود که دروزها بدنبال تصویب این قضیه بودند که سرانجام موفق به انجام این کار شدند .

سرباز دروز اسراییلی

پرچم دروزهای اسراییل و گردان Herev