حمله ارتش و پلیس نیجریه به عزاداران حسینی در شهرهای مختلف این کشور.

تعداد شهدا و زخمی ها مشخص نیست...