طوفان نام موشک ضد تانک هدایت‌شونده ایرانی است که به روش مهندسی معکوس از روی موشک تاو ساخت ساخته شده است.

ساخت این موشک در اوایل دهه ۱۳۸۰ در مرکز صنایع هوافضای جمهوری اسلامی آغاز شد و آزمایش آن بر روی سکوهای شلیک از روی سه‌پایه، خودروهای رزمی زرهی و هلیکوپتر انجام شد.