مردم این شهر پس از انجام مذاکرات صلح با نمایندگان دولت و ارتش حاضر به ترک درگیری شدند و به توافق آشتی ملی پیوستند.
به دنبال این توافق قریب هزار نفر از مسلحین سلاح و تجهیزات نظامی خود را تحویل دادند و مشمول فرمان عفو عمومی دولت سوریه قرار گرفتند.
🔹 شهر محجة با جمعیت حدود 20 هزار نفر در شمال استان درعا و نزدیکی جاده قدیمی «شام_حجاز» و امروزه به نام اتوبان «درعا_دمشق» قرار دارد و تحت محاصره ارتش سوریه بود که در نهایت به توافق آشتی ملی پیوست.

مراحل تسویه در حال پیگیری هست و هنوز کنترل کامل شهرک در اختیار ارتش سوریه نیست .