با انتشار اولین تصاویر از متن تفاهم نامه آستانه که به موجب یکی از بندهای آن، درعا، قنیطره، ریف شرقی دمشق، حمص و ادلب شامل آتش بس می شوند، می توان گفت بهترین موقعیت برای دو طرف برای تسلط بر مناطق تحت کنترل داعش به وجود آمده است.
ایران و روسیه تضمین کننده پایبندی سوریه و ترکیه تضمین کننده پایبندی گروه های مسلح به آتش بس می باشد.
طبق معمول انصره و گروه های وابسته شامل آتش بس نشده و درگیری با آنها ادامه خواهد یافت.
آتش بس از دو هفته دیگر شروع و ادامه خواهد یافت.
http://www.newsweek.com/syria-war-russia-iran-turkey-agree-safe-zones-594624

هرچند که به واسطه معافیت انصره از آتش بس، نباید انتظار ساکت شدن ادلب و حمص را داشته باشیم، اما ساکت شدن قنیطره و درعا میتواند فرصتی مناسب برای دو طرف باشد.