امروز تظاهرات بزرگی در شهر کابل در اعتراض به جنایت وحشیانه ی تروریستهای طالبان و داعش در زابل برگزار شد. در این تظاهرات مردم علاوه بر حمل تابوتهای شهدا، پارچه نوشته هایی در محکومیت این جنایت و همچنین اعتراض به عدم جدیت دولت افغانستان در مقابله با گروههای تروریستی مسلح تکفیری به همراه داشتند.

شعارهای تندی هم علیه رییس جمهور اشرف غنی احمد زی و دکتر عبدالله سرداده شد.