امروز جیش الفتح به جبران بمباران محکمه شرعی ادلب توسط جنگنده های روس که به هلاکت حداقل 40 نفر از نیروهاش انجامید و همچنین شکست اخیر در ریف جنوبی حلب اقدام به موشکباران فوعه و کفریا کردند که بر اثر آن یکی از شهروندان فوعه ای به نام ممدوح حاج موسی به شهادت رسید و 5 نفر شامل یک زن و یک کودک مجروح شدند.