کشته شدن رهبر ولایت خراسان (افغانستان و پاکستان) داعش شنیده شد که امروز تایید گردید.
قبل از این در 26 جولای (کمتر ازیک ماه پیش) گفته شد که حافظ سعید خان و تعدادی از فرماندهان بلندپایه داعش در استان ننگرهار افغانستان در حمله پهبادهای آمریکایی کشته شده اند اما قابل تایید نبود.