بمب گزاری در بازار این شهر باعث شهادت 10 نفر و زخمی شدن 30 فرد شد.

پاراچنار یکی از شهرها با درصد جمعیتی بالای شیعیان در پاکستان هست که رشادت های مبارزین این دیار در تاریخ شیعه و به خصوص در دفاع از حرم حضرت زینب مثال زدنیه.