امروز ظهر انفجار مهیبی در اطراف مسجد سلطان احمد استانبول که یکی از مهم ترین اماکن تاریخی و گردشگری ترکیه هست روی داد که طی این انفجار 10 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند .
آمارها دقیق نیست و تا این لحظه کشته شدن 10 نفر حتمی هست .
هنوز مشخص نیست که علت این انفجار چه بوده ولی شاهدان از تروریستی بودن این انفجار خبر میدند .
دقایقی پیش جلسه اضطراری سران ترکیه برای بررسی این موضوع خاتمه پیدا کرده .
در همین حین ارزش لیر ترکیه هم در بازارهای جهانی با کاهش مواجه شد .

خبرهای تکمیلی در پستهای بعدی ..