اغلب جبهات فعال در سوریه بعد از ترک مخاصمه ی اخیر آروم بوده و تنها خبر میدانی مهم، بازپس گیری حمام و تل حمام واقع در جنوب خناصر به دست ارتش هست که باعث شد مسیر حلب-حماه مجددا امن و بازگشایی بشه.

یکی از برکات ترک مخاصمه پیگیری برنامه عفو و آشتی در مناطق مختلف مثل درعا هست.

در همین راستا در درعا و ابطع ١٢٩٠ فرد مسلح برای تحویل سلاح و بازگشت به زندگی عادی خودشون رو به مرکز امنیتی درعا معرفی کردن.

درعا تا حالا استان مستعدی برای اجرای برنامه ی آشتی ملی بوده و در چند مرحله تعداد زیادی از افراد سابقا مسلح با تحویل سلاح به زندگی عادی برگشتن.

برادرمون وسام الجوردی و سارا المقداد به درعا رفتن تا از مراجعه ی این افراد گزارش تهیه کنن.