جنگنده های ارتش محل تجمع تروریستهای تکفیری وهابی رو در اطراف فوعه کفریا مانند معرة مصرین ، بنش ، رام حمدان و زردنا هدف قرار میدند.
صواغیه و دیرالزغب هم زیر سنگین ترین آتش ها قرار داره .
این دو منطقه همواره جز محورهای اصلی حمله ی تکفیری ها به فوعه کفریای مظلوم بوده .
گفته میشه نیروهای مدافع شهرکها ، 6 انتحاری تروریست هارو قبل از رسیدن به مقصد هدف قرار دادند و منفجر کردند .
آمار خمپاره های رها شده بروی فوعه کفریا از مرز 500 عدد هم گذشت ...
برای رزمندگان اسلام دعا کنید .