بیشترین عملیات ها به ترتیب در استانهای الانبار و صلاح الدین عراق و سپس در دیرالزور سوریه.