یا ایها الذین امنوا کونوا انصار اللّه ، اى کـسـانى که ایمان آورده اید، یاران خدا باشید. «سوره صف14»

#800روز_جنگ_علیه_یمن
#٨٠٠یوم_عدوان_على_الیمن #800days_forgottenwar