ساعاتی پیش نیروهای رژیم آل خلیفه به تجمع زنان در جلوی منزل شیخ ،حمله کردند.