یک مادر اهل فوعه به نام سمر احمد سعید و دو فرزند خردسالش لانا حاج موسی و زین حاج موسی که در بمباران منزلشان توسط مسلحین جیش الفتح و النصره دو روز پیش به شهادت رسیدند.