1) بنابر ماده 128 قانون اساسی یمن، اتهام رئیس جمهور به خیانت بزرگ که منجر به عزل وی خواهد شد نیاز به دو سوم آرای نمایندگان مجلس دارد.

هرچند سعودی ها و هادی می‌گویند مجلس فعلی که 2003 تشکیل شده در سال 2012 به اعتبار طرح شورای همکاری (المبادرة الخلیجیة) به کار خود ادامه داده است. اما سیاستمداران صنعاء می گویند بنابر اصل دیگری از قانون اساسی یمن، مجلس تا زمان انتخابات بعدی، می‌تواند به کار خود ادامه دهد.

از طرفی انصارالله در سال 2014 مجلس فعلی را منحل اعلام کرده است. قرار است روز شنبه آینده، مجلس نمایندگان اولین جلسه خود را پس از یکسال و نیم تعطیلی برگزار نماید.

2) وقتی ولدالشیخ گفت یک ماه دیگر مذاکرات از سر گرفته خواهد شد به معنای چراغ سبز شورای امنیت به عربستان برای استمرار جنگ است تا اگر توانست به دستاورد میدانی جدیدی برسد از آن در مذاکرات آینده بهره برداری کند و در غیر اینصورت باید در مقابل انصارالله ـ صالح کوتاه آمده و شرایط آنها را بپذیرد.

3) به دستور علی عبدالله صالح، نیروهای احتیاط به استعداد 8 تیپ و لشگر به فرماندهی مهدی مقولة (از یاران قدیمی صالح) به جبهه های اطراف صنعاء اعزام خواهند شد.

در خبر دیگری آمده فرماندهی جبهه دفاع از صنعاء به عهده أبوعلی الحاکم مرد قدرتمند انصارالله گذاشته شده است.

4) در جبهه مقابل، علی محسن الأحمر وارد یمن شده و به منطقه مأرب رفته تا فرماندهی حمله به صنعاء را به عهده بگیرد. در روزهای گذشته، نیرو و تجهیزات زرهی بسیار از مرز الودیعة سعودی وارد استان مأرب شده است.

5) نیروهای هادی در حال حاضر در منطقه بنی بارق (فرضة نِهم) مستقر هستند که از روی جاده تا مفرق أرحب حدود 10 تا 12 کیلومتر فاصله دارد.

پیربداغی

آخرین نقشه از وضعیت یمن :

نقشه با کیفیت (1.5 مگ) : http://www.mediafire.com/convkey/5951/l9chn3byqd44quqzg.jpg
پ.ن : نقشه تقریبا در 3 ماه پیش تنظیم شده ، اما تا به امروز تغییر خاصی نداشته است .

نقشه قبلی برای مقایسه