تظاهرات مردم صنعا در حمایت از حوثی ها و محکوم کردن حملات هوایی نیروهای عربستان

CBBo5JTUwAAiIaX.jpg