انصارالله امروز از موشک نجم ثاقب رونمایی کردن!

نجم ثاقب 1 :

برد : 45 کیلومتر

طول : 3 متر

کلاهک جنگی 50 کیلوگرمی

نجم ثاقب 2 :

برد : 75 کیلومتر

طول : 5 متر

کلاهک جنگی 75 کیلوگرم