این موشک زمین به زمین، شباهت بسیاری با موشک تندر 69 ایرانی دارد (البته اصل موشک روسی هست).

ایران نسخه اصلی این موشک زمین به هوا رو به موشک زمین به زمین تغییر داد و احتمالا یمنی ها نیز که این موشک زمین به هوا رو در اختیار داشتن همین کار رو انجام دادن.