داعش دیروز 3 تا انتحاری اطراف پل ژاپنی در راه ارتباطی بین فلوجه و الرمادی زد (پل اهمیت زیادی داره برای پشتیبانی نیروهای داخل الرمادی).

تبعیت انتحاری ها سوریه و الجزایر و تونس بود.

خبر های ضد و نقیض از تخریب پل به گوش میرسه.خود داعش که گفته پل رو منفجر کردیم ولی هنوز عکس درست حسابی منتشر نکردن.دو هفته پیش هم یه پاتک زدند و تونستند خودشونو تا نزدیکی های پل برسونن (گزارش تصویریشو قرار دادیم) ولی اینبار مثل اینکه به پل رسیدند.

عکسی از پل منتشر بشه خبر رسانی میکنیم.

11053552_350170635188795_319938446282002