این کمپ که گفته می شود توسط ائتلاف غربی برای حمایت از عملیات مسلحین ضد داعش، نقش پشتیبان را ایفا میکند، طی یک سال اخیر به صورت قابل ملاحظه ای گسترش یافته است.