دقایقی پیش رضا باشا خبرنگار المیادین به صورت زنده از روستای تل جبین در ریف حلب شمالی گزارش داد.

ابتدا از داخل تل جبین پخش زنده شروع شد ، روستایی که به دلیل درگیری ها تقریبا به صورت نیمه ویرانه درآمده و بسیاری از منازل مسکونی آسیب جدی دیده .

سپس دوربین در ارتفاع قرار گرفته و اطراف تل جبین رو نشون داد که روستاهای حردتنین و رتیان به وضوح مشخص هست و صدای درگیری ها از اطراف حردتنین شنیده میشه .

همچنین ارتش سوریه به منظور جلوگیری از رسیدن کمک از رتیان که پایگاه اصلی مسلحین به سایر جبهات هست، روستای رتیان رو بی وقفه آماج حملات توپخانه قرار میده و ستون هایی دودی هم به طور مستمر بر فراز روستای رتیان دیده میشه. درگیری های سنگین در محور تل جبین به سمت رتیان به شدت ادامه داره.