گزارش میدانی دارین فضل از بلندیهایی که به تازگی آزاد شدند .

مزارع امل هم پاکسازی شد .

در کانال تحولات ببینید : http://www.aparat.com/v/cjrNA