گزارش #دارین_فضل خبرنگار العالم از تصرف منطقه نابوع در شمال #زبدانی
از بکارگیری نقشه تحولات ما در گزارش میدانی زبدانی هم بسیار سپاسگذاریم . :)

در کانال تحولات ببینید : http://www.aparat.com/v/QXset