امروز
پنج شنبه 21 خرداد 94
تصاویری از تجمع دانشجویان سوری مقیم ایران ، روبروی دفتر سازمان ملل متحد در تهران در همبستگی با مردم مظلوم شهرکهای شیعه نشین و محاصره شده ی فوعه و کفریا ...

لازم به ذکر هست که چند روز پیش هاشم الشیخ فرمانده ی تروریستهای احرار الشام بهمراه چند نفر دیگر از فرماندهان گروههای تروریست از اطراف شهرکهای فوعه و کفریا بازدید کرده اند و احتمال میرود حملات سنگینی در  راه باشد .