گزارش آقای شمشادی از موفقیتهای ارتش در حلب و به تکاپو افتادن حامیان مسلحین و ارسال میستورا برای ارائه طرح صلح حلب به منظور نجات مسلحین ...

لینک ویدیو : http://fs2.filegir.c...959755259_n.mp4