خبرها حاکی از گروگانگیری در شهری نزدیک مرز بلژیک هست. علی رقم تایید زخمی شدن چند غیرنظامی، گروگانگیری ادامه داره.

بعضی منابع میگن این گروگانگیری در ادامه یک عملیات سرقت بوده و حالت تروریستی نداره.